TiniaSäker

Minska risken för dataintrång

Se om ditt hus, innan någon annan gör det.

I ett försök att skydda individer från att få deras personuppgifter stulna har EU tagit fram den nya dataskyddsförordningen, GDPR. Den medför inte bara ökad integritet hos individen, den innebär också att det finns ett regelverk som företag och organisationer som behandlar personuppgifter måste följa. Bortser du från GDPR-reglerna riskerar du att få betala böter på upp till 4 % av din årliga omsättning, eller 20 miljoner euro. Med andra ord – det är hög tid att se över din IT-säkerhet.

TiniaSäker är en tjänst som vi tagit fram för att du som kund enkelt ska kunna möta förordningens nya regler, lagliga krav och direktiv gällande IT-säkerhet.

Minska risk för dataintrång

TiniaSäker är en tjänst och produkt i ett, som strukturerar och automatiserar ert säkerhetsarbete samtidigt som du får mer insikt, översikt och förståelse för ett annars komplicerat område. Med TiniaSäker minskar risken för både läckage av personuppgifter och dataintrång avsevärt.

Tinia Säker

Nätverksskanning

  • Automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av publika och lokala system.
  • Molntjänst samt virtual appliance för lokal skanning.
  • Webbapplikationsskanning
  • Automatiserade och kontinuerliga sårbarhetsanalyser av webbapplikationer, som webbplatser. Testar bland annat OWASP topp 10.
  • Rådgivning och konsultation

Utifrån resultaten från sårbarhetsanalysen lämnas åtgärdsförslag och vi konsulterar er även hur dessa bör prioriteras. Ni beslutar om ni vill använda teknik från Tinia, annan IT-leverantör eller hantera åtgärderna internt.

Anpassade sårbarhetsanalyser

Skräddarsydd lösning som anpassas till varje kund utifrån verksamhetens unika IT-miljö.

Kontakta oss för att få veta mer!

Jag samtycker att Tinia får spara information om mig. Läs mer om samtycket här.

Relaterat innehåll

Tinia IT som tjänst

TiniaTrygg

TiniaTrygg är för dig som önskar ha allt ovanstående, men som har en dator som du är nöjd med. Här ingår alltså inte utbyte av dator om den skulle gå sönder, men i övrigt samma fördelar som i TiniaPartner.

Våra tjänster

IT-säkerhet

Din IT-verksamhet är din bästa vän. Se till att ingen bråkar med den. Även om vår stora passion är att utveckla spännande IT-lösningar, är vi lika måna om att skydda de som redan finns. Med en cyberkriminalitet som ständigt ökar finns all anledning att slå värn om det som är ditt!

Hej! Vad vill du göra?
Se vad Tinia gjort tidigare Läsa mer om våra IT-tjänster Starta ett projekt Skicka ett meddelande