Att välja rätt IT-partner

IT ska ju bara fungera, inte sant?

https://www.tinia.se/app/uploads/2017/12/utvald-it-partner-1.jpg

Handen på hjärtat, finns det något som stressar upp mer än IT-strul? Vi har alla råkat ut för att datorn inte vill starta, vi letar efter mail som tycks ha försvunnit, och vi svär över att det där jäkla nätverket återigen ballat ur internet ligger nere.

IT ska ju bara fungera, inte sant?

Jag tycker att IT ska göra mer än så. IT-miljön ska vara skalbar och anpassas efter verksamhetens behov, men det som är mest intressant i mina ögon är att IT ska öppna upp för nya möjligheter och göra den enskilda verksamheten konkurrenskraftig! Nyckeln till framgång är att välja en lyhörd och professionell IT-partner som kan hjälpa ditt företag att utvecklas. Med rätt IT-lösningar för just er, en god kommunikation och med ett pedagogiskt förhållningssätt ska IT-partnern ge er förutsättningar att kunna fokusera på er kärnverksamhet – utan digitala begränsningar!

Vad är då första steget på resan mot en effektiv och bekymmersfri IT-miljö? Börja med att dokumentera vad ni vill uppnå med er nya IT-partner. Här spelar det ingen roll om ni väljer en leverantör som ska fungera som er IT-avdelning eller vara en rådgivare vid sporadiska aktiviteter, en målbeskrivning är lika viktig oavsett. För att komma igång, börja med att besvara följande frågor kring vad ni vill att er IT-partner ska göra för er:

• Skapa en stabil och driftsäker IT-miljö
• Skapa en IT-miljö som förenklar arbetsuppgifter, processer och flöden
• Fungera som ditt företags IT-chef och arbeta nära företagsledningen
• Ge er förutsättningar att budgetera för den årliga IT-investeringen
• Vara en partner som tillför kunskap, ger förslag och råd och som öppnar upp för era medarbetare att ställa frågor till

Gör det ni är bäst på!

Vem eller vilka som har IT-ansvar på ett företag kan se väldigt olika ut. Många gånger har den ansvarige fått ta den posten för att han eller hon ”ju är så bra på det där med datorer”. Genom att ta in en IT-partner i er verksamhet slipper du eller någon annan vara IT-ansvarig och kan istället fokusera på det du är anställd för och som du är bäst på. Tack vare detta får ni det bästa av båda världar, vilket ger ditt företag maximala förutsättningar att utvecklas!

Outsourca

Genom att outsourca till en IT-partner kan du räkna med att få hjälp av en expert som har djupgående kompetens från flera olika branscher och IT-områden.

 

En IT-partner som ligger i framkant ser löpande utbildning som en del av sina huvudsakliga arbetsuppgifter, och söker ständigt proaktivt förbättringsmöjligheter för sina kunder. På det sättet utvecklas ofta starka och långa relationer mellan IT-partner och företag, och företaget blir än mer konkurrenskraftigt.

IT kan med alla sina tekniska begrepp upplevas som invecklat och främmande för den som inte är insatt. Välj därför en IT-partner som på ett pedagogiskt sätt kan förklara de förändringar som sker till samtliga användare. Vår erfarenhet är att detta är något som många i vår bransch glömmer bort, trots att utbildning är den parameter som avgör om leveransen kommer att upplevas som en belastning eller som en lösning.

Support

En support är inte en support om den inte finns tillgänglig, eller hur? När du ska välja IT-partner, undersök hur deras support fungerar. I vissa fall finns det endast mail-support hos IT-partnern, i andra fall tillåts bara ett fåtal särskilda personer inom ditt företag kontakta supporten.

Hur smidigt är det, egentligen? Inte så värst. Fråga öppet om vilka öppettider IT-supporten har och hur snabb hjälp du kan förvänta dig att få.

Förväntningar

Avslutningsvis vill jag trycka på hur viktigt det är med tydlighet kring vilka förväntningar ni har på IT-partnern och på ert samarbete. Vill ni att exempelvis att den endast ska vara ett bollplank vid vissa tillfällen, eller ska den vara er IT-avdelning på daglig basis? Kanske till och med vara med i era strategiska diskussioner?

Tydliga förväntningar och en god kommunikation är avgörande för långsiktiga relationer som skapar de bästa förutsättningarna! Vill du veta mer om vi på Tinia kan vara er nästa IT-partner så är du varmt välkommen att kontakta mig.

Skribent

Vill du veta mer om att välja rätt IT-parner? Vi berättar gärna mer!

Jag samtycker att Tinia får spara information om mig. Läs mer om samtycket här.

Relaterat innehåll

Tinia IT som tjänst

Din IT-avdelning

Kostnadseffektiva IT-lösningar i framkant. Tinia har lång erfarenhet av att hjälpa kunder som är verksamma inom flera olika branscher. Denna erfarenhet gör att vi på ett kostnadseffektivt och strategiskt sätt vet hur vi på bästa sätt genomför förbättringar som hjälper er att nå verksamhetsmålen.

Våra tjänster

IT-säkerhet

Din IT-verksamhet är din bästa vän. Se till att ingen bråkar med den. Även om vår stora passion är att utveckla spännande IT-lösningar, är vi lika måna om att skydda de som redan finns. Med en cyberkriminalitet som ständigt ökar finns all anledning att slå värn om det som är ditt!

Hej! Vad vill du göra?
Se vad Tinia gjort tidigare Läsa mer om våra IT-tjänster Starta ett projekt Skicka ett meddelande